Kraftiga betygsskillnader mellan skolorna

Det ser ut som om gymnasieskolorna I Gävle sätter godtyckliga betyg.

Det visar sig när tre elever på Medialinjen vid Borgarskolan i Gävle testade hur fyra olika skolor satte betyg på samma inlämningsuppgift.

När betygen jämfördes hade nämligen en och samma uppsats fått så vitt skilda betyg som Icke Godkänt och Mycket Väl Godkänt.

De testade lärarna fick betygsätta två uppsatser. Den ena som handlade om sexmissbruk fick av läraren på Borgarskolan MVG, samtidigt som samhällskunskapsläraren på Polhemsskolan i Gävle gav samma uppsats betyget Icke-Godkänt.
Lärarna på John Baurgymnasiet i Gävle och Bessemergymnasiet i Sandviken, gav båda texten betyget väl godkänt. Det här skiftande resultatet kom som en kalldusch också för skolmyndigheten berättar eleverna som avslöjade gymnsieskolorna.