Peter Örn lämnar Sveriges Radio

Efter ett möte i fredags med styrelseordförande Ove Joanson kom Peter Örn fram till den slutsatsen att han skulle sluta sitt jobb.

Skälet är enligt Peter Örn att han och styrelseordföranden har haft skilda uppfattningar i några viktiga frågor. Vilka viktiga frågor det är vill han dock inte avslöja.

Ett VD-skifte är ingen kris - och påverkar inte heller besparingskraven på Sveriges Radio - det var budskapet från avgående VD Peter Örn och Styrelseordförande Ove Joansson på en presskonferens om Peter Örns avgång under måndagen.
De båda ville inte i detalj gå in på orsaken till avhoppet, bara att det rörde frågor om Sveriges Radios framtida organisation och verksamhet. Klart är dock att det nu blir Peter Örns vice VD Kerstin Brunnberg som tar över rodret till dess att en ny ledning för Sveriges Radio hunnit tillsättas.