Diskussion om åteljakt på björn

Det kan återigen bli åteljakt på björn i Sverige.
Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och Institutt for Naturforvaltning i Norge vill nämligen sätta upp kameror i skogen på båda sidor om länsgränsen i Orsa finnmark för att se hur björnarna kalasar på utlagd mat, så kallad åtel.

Detta för att se om man kan återinföra den omdiskuterade åteljakten igen, som har varit förbjuden sedan 2001.

Ansökan om kamerabevakning av björn har lämnats in till länsstyrelsen i Gävleborg.