Antalet vårdplatser har minskat

Antalet vårdplatser på Gävle sjukhus har minskat med en fjärdedel under de senaste fem åren.

Men antalet patienter har inte minskat, en ekvation som är svår att få ihop.

- För att komma i balans med ekonomin så har vi minskat antalet vårdplatser, säger Ann-Margret Knapp som inte sticker under stol med att det är av besparingsskäl som antalet vårdplatser har blivit färre.

Enligt en undersökning så har Gävleborg 20 procent färre vårdplatser än andra län.

- Nya läkemedel och behandlingsmetoder gör att vi i dag inte behöver lika många vårdplatser, säger Ann-Margret Knapp.

Det stämmer för vissa specialiteter, enligt chefsöverläkare Lars Petterson, att nya läkemedel och behandlingsmetoder kan minska vårdtiderna. Men för utslaget på hela sjukhuset så gör det ingen skillnad, antalet inlagda patienter är konstant.

Ett annat argument för att minska antalet vårdplatser på sjukhusen har varit att landstinget valt att satsa på primärvården.

Men nu är Ann-Margret Knapp beredd att backa och satsa mer specialistvården.

Exakt hur många fler vårdplatser och när de kan finnas vill inte Ann-Margret Knapp svara på i dag.