Göransson Arena blir ännu dyrare

Göranssonska stiftelsen väljer nu att satsa sig ur de tidigare finansieringsproblemen av den planerade nya arenan i Sandviken.

Ursprungligen var kostnaderna för arenan beräknade till 100 miljoner kronor. 

I dag presenterades nya färdiga projektplaner på en helt annorlunda och mer flexibel arena som kommer att kosta totalt 190 miljoner kronor.

De extra pengarna ska skjutas till av Göranssonska stiftelsen och bygget drar igång omedelbart.

Löftet om att den färdiga arenan ska skänkas till Sandvikens kommun kvarstår.

Den enda skillnaden är att kommunen nu får en dubbelt så stor och present.