Unga sjuksköterskor får stressymptom

Alltfler unga nyutbildade sjuksköterskor i länet är korttidssjukskrivna för stresssymtom. Flera sjuksköterskor väljer också att byta avdelning eller arbetsgivare för att någorlunda hämta sig efter en lång tid under stress.

Det som har förändrats är att introduktionstiderna har förkortats och att de nyexaminerade sjuksköterskorna får ta ett större ansvar eftersom många äldre och erfarna har slutat eller bytt arbetsgivare.

Det här är ett nationellt problem och Högskoleverket har också därför gått ut och kritiserat sjuksköterskeutbildningarna för dålig klinisk anknytning.

De sjuksköterskor SR Gävleborg har pratat med nämner också minskningen av antalet vårdplatser som en ständig stressfaktor.