Elever i Storvik bytte kön för en dag

Under måndagen var det en annorlunda skoldag på Hedängskolan i Storvik. Eleverna bytte nämligen kön med varandra - eller snarare kläder. Killarna klädde sig i tjejkläder, och tjejerna i killkläder.

Det här var en del av skolans temavecka om genus och jämställdhet.

Tanken med klädbytandet var att öka förståelsen för hur det motsatta könet har det.

Responsen från eleverna var blandad - vissa var entusiastiska medan andra inte ville göra klädbytet, vilket heller inte var något tvång.

Det fanns även elevkritik mot att lärarna själva inte skulle byta kläder.