Kommunal service inte jämställd

Män får bättre kommunal service och ett bättre bemötande än vad kvinnor inom den kommunala omsorgen får. Det visar flera undersökningar som gjorts inom länsstyrelsens projekt Gävleborg Jämt.

I Ovanåkers kommun har exempelvis hemtjänsten undersökt om könet påverkar vilken hjälp klienterna får och av resultatet framgår att männen får mer hjälp och blir oftare beviljad matdistribution. Flera andra undersökningar inom Gävleborg Jämt-projektet bekräftar att det visst spelar roll om kommunens klienter är kvinna, man, pojke eller flicka. Projektledaren Barbro Wåger hoppas nu att denna kunskap ska kunna leda till en förändring mot större jämställdhet inom flera offentliga verksamheter