Ungdomar i Hudiksvall gör sig hörda

Nu börjar försöken med att bilda ett ungdomsråd i Hudiksvall, där första åtgärden är att göra kommunen mer ungdomsvänlig.

Tanken är att kommunen ska få ett eget råd där ungdomar får komma med synpunkter för att förbättra sin egen situation.

Ett upptaktsmöte för det blivande ungdomsrådet har redan hållits och först på dagordningen står arbetet med att göra Hudiksvall mer ungdomsvänligt än vad det är idag.