Tranmursskolan i Gävle kan läggas ned

Tranmursskolan i Bomhus i Gävle kan komma att läggas ned nästa höst på grund av ett minskat elevantal.

Ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, Jens Leidermark, har godkänt att förslaget om nedläggning diskuteras i nämnden på onsdag i nästa vecka.

Enligt förslaget kommer Tranmursskolan att slås ihop med Björsjöskolan hösten 2008 och personalen på båda skolorna sägs upp.

Sedan får de söka sina jobb på nytt till en ny skola som bildas i Björsjöskolans lokaler.

Om förslaget drivs vidare kommer ett beslut att dröja till hösten.