Studenter som borde bli underkända godkänns på Gävle Högskola

Högskolan i Gävle examinerar studenter trots att de i praktiken borde bli underkända. Det hävdar universitetslektor Lars Ekstrand som själv har godkänt elever som knappt kan skriva en korrekt mening på svenska.
- Vi tvingas till det med det styrsystem som vi har, säger Lars Ekstrand.

Enligt Lars Ekstrand på Högskolan i Gävle är det utbildningspolitiken från 90-talet som uppmuntrar högskolorna att ge studenter en examen trots att de egentligen skulle bli underkända.

En politik som går ut på att högskolorna får pengar av staten utifrån hur många studenter som blir godkända.

- Det här spär på länets fördummning, menar Lars Ekstrand.

Högskoleverkets granskning av högskolorna mellan åren 2001 och 2006 visar också på en rad olika anmärkningar på utbildningarna.