Besparingar i ambulansorganisationen väcker ilska och oro bland befolkningen

Besparingarna inom ambulansorganisationen i länet väcker oro och ilska bland befolkningen. Speciellt i Los och Ramsjö där ambulanserna riskerar att dras in. Vänsterpartisten Conny Englund i Söderhamn vill nu att beslutet lyfts till landstingsfullmäktige.
- De har röstat in oss i Landstinget och då tycker jag att vi ska bestämma, säger han.

När Bollnäs sjukhus avlövades och miste akutkirurgin beslutade Landstingsfullmäktige att ambulansorganisationen skulle förstärkas.

Men nu ska det genomföras stora besparingar där vissa orter mister ambulanser och narkossköterskorna försvinner.

Frågan om besparingarna inom ambulansorganisationen är så viktig tycker Conny Englund att han är beredd att gå emot majoriteten och tillsammans med den borgerliga oppositionen driva igenom att beslutet ska fattas i landstingsfullmäktige.