Försumliga präster kritiseras

Två präster i Hälsingland kritiseras av domkapitlet för att de inte följt Svenska kyrkans praxis om att göra hembesök i samband med dödsfall och begravningsgudstjänst.

I ett av fallen konstaterar domkapitlet att prästen har varit grovt försumlig. Han får fortsätta att arbeta som präst men har fått en prövotid på tre år. I det andra fallet är domkapitlet inte lika hård, utan nöjer sig med en skriftlig erinran.

Biskop Ragnar Persenius förklarar påföljden med att försumligheten inte betraktas som grov. Han säger sig ändå se allvarligt på händelsen.

-Det är klart att det är allvarligt, annars hade inte domkapitlet tagit upp frågan. Det här handlar helt enkelt om hur man förvaltar sitt uppdrag som präst. Att få en prövotid på tre år är ett allvarligt straff inom Svenska kyrkans regelverk, bara direkt avsked är hårdare, säger biskop Ragnar Persenius till Söderhamns-Kuriren.

Söderhamn (TT)