Kvinnliga frisörer undersöks

En ny forskarstudie av 7 000 kvinnliga frisörer ska ge svar på om kemikalierna i den svåröverskådliga floran av hårvårdsprodukter ger fosterskador.

Ansvarig för studien är yrkesmedicindocenten Lars Rylander i Lund som för tio år sedan undersökte 7 000 kvinnliga frisörer och fann att de födde fler missbildade barn, än vad andra kvinnor gör.

Frisörskornas barn hade dessutom lägre födelsevikt och föddes tidigare än jämförelsegruppens barn

Ytterligare en undersökning då frisörskorna jämfördes med andra yrkeskvinnor, kunde inte bekräfta fosterskadorna, men väl skillnaden i födelsevikt och andelen för tidiga födslar.

Nu ska en tredje undersökning av de 7 000 frisörskorna ge besked om kemikalierna ger fosterskador.

Den här gången har Lars Rylander hittat en perfekt jämförelsegrupp, nämligen frisörskornas egna systrar.