Färre personliga assistenter i Gävle föreslås

Gävle kommun föreslås dra ned på personliga assistenter inom barnomsorg och skola. Det skulle innebära att skolan och förskolan får ansvar för att barn med olika funktionshinder får den hjälp de har rätt till, istället för socialtjänsten.

Enligt Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jens Leidermark handlar det om en förbättring för barnen när skolan får bestämma hur hjälpen ska se ut.

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar ska nu titta på Gävlefallet och se om det kan anses inskränka funktionshindrade barns rätt till hjälp.

På onsdag tas ärendet upp i barn- och ungdomsnämnden.