Ingen vårflod i älvarna

Vädret har inte varit sig likt sedan i höstas och resultatet av det syns bland annat i älvarna där vårfloden helt har uteblivit. I Ljusnan rinner bara en femtedel av den vattenmängd som är normalt för årstiden.

Det är många vårar sedan Ljusnan och Voxnan fylldes till brädden med översvämningar som följd.

Istället har det varit höga flöden på grund av regn både sommar och höst, senast i september 2001.