Kinaföretag lovades sysselsättningspengar

När kommunstyrelsen i Gävle avsatte 300 000 kronor för att köpa en karta av det kinesiska företaget LingTu så togs det ur en budget för - sysselsättning. Inger KällgrenSawela är moderat oppositionsråd i kommunstyrelsen och hon menar kontrollen över deras projektpengar är för dålig.

Pengarna som reserverades för det kinesiska företaget LingTu för att de skulle göra en 3-D-modell över vissa delar av Gävle togs från en särskild pott pengar för ”särskilda utvecklingsinsatser för sysselsättning och arbete”. På vilket sätt det skulle gynna sysselsättningen i Gävle Kommun var det ingen som frågade om.

Vad kommunstyrelsen inte visste var att Mats Ågren året tidigare hade lovat det här företaget särskilt förmånliga villkor.