Hofors ska locka fjällturister

Östra infarten till Hofors ska snyggas upp för att locka fjällturister. När nya E4:an öppnar söder om Gävle hoppas nämligen kommunen att Stockholms fjällresenärer till Dalarna ska välja riksväg 80 i stället för som idag riksväg 70 via Hedemora och Borlänge.

Idag går det stora turiststråket till fjällen i Dalarna via Enköping, Sala, Avesta, Borlänge och upptåt. Men när nya E4:an öppnar hoppas Hofors kommunchef Eira Kjellgren att fjällturisterna i stället kommer välja denna för att köra norrut och sedan väster ut via riksväg 80.
- Med fyr-och trefilig väg ända fram till kommungränsen mellan Sandviken och Hofors framstår den resrutten som snabbare, säger hon.
Östra infarten ska därför göras mer attraktiv med matställen och kommuninformation. Något som kommunchefen menar kan locka resenärerna att välja Hofors som det första raststället på fjällresan.