Nya E4:an Enånger- Hudiksvall försenas

Byggstarten av den efterlängtade nya E4:a-sträckan mellan Enånger och Hudiksvall försenas. Tidigare löften om byggstart redan i år kommer därmed sannolikt inte att infrias.

Bygget försenas sedan Vägverket i samråd med intresserade anbudsgivare valt att förlänga den sista anbudtiden 3 månader med 28 augusti som ny sista anbudsdag.
Även regeringsbeslutet för arbetsplanen dröjer och därmed äventyras nu den förra infrastrukturministern Ulrica Messings upprepade löften att bygget skulle komma igång i år.
Med det nuvarande tidsschemat skulle i bästa fall viss förberedande skogsavverkning kunna starta på senhösten. Själva byggstarten måste dock sannolikt vänta till nästa vår.