Kämpar för att få betala sin elräkning

Många elbolag slåss om elkunderna. Bland andra Norsk Hydro som fick 6 000 nya kunder i sin senaste kampanj då de markandsförde billig norsk el. Det var lätt att bli kund där - men desto svårare att få betala sina elfakturor. Det erfar Andrew Sundin i Gävle som nu har väntat i sex månader på en faktura.

Många elkunder hos Norsk Hydro undrar nu om de ska behöva betala sin el eller ej, för någon faktura har inte infunnit sig.

Enligt Norsk Hydro har de gått över till ett nytt affärssystem som gör att många fakturor blir försenade, men fortfarande väntar kunder på att få betala sin el och det finns de som har väntat i sex månader.

Det har också varit mycket svårt att få kontakt med Norsk Hydro och när man väl har fått kontaktt så skyller Norsk Hydro på att de har problem med hemsidan.