Kornknarren hotad av förändrat jordbruk

Länsstyrelsen vill att lantbrukare rapporterar in om de har sett eller hört den utrotningshotade fågeln kornknarr.

Kornknarren är en utrotningshotad fågel på grund av att jordbruket förändras.

Men nu vill Länsstyrelsen råda bot på det genom ett upprop där lantbrukare ska rapportera in om de har sett eller hört spelande kornknarr på sina marker.

På så vis hoppas Länsstyrelsen få en bättre kännedom om kornknarren och kan skydda den bättre.