Sjukskrivningarna minskar

Gävleborg är ett av fem län där sjukskrivningarna minskat med mer än fem procent i år.

Sjukskrivningarna minskar trots rådande högkonjunktur. I år har antalet sjukdagar minskat med 3,4 procent i landet.

Den största minskningen har skett i Blekinge, med 6,8 procent. Sämst har utvecklingen varit i Jämtland där sjukdagarna bara minskat med 0,2 procent.

I Gävleborg, Norrbotten, Östergötland och Västmanland har antalet sjukdagar passerat femprocentsstrecket, skriver Dagens Nyheter.

Stockholm (TT)