Yvonne Oskarsson ny ordförande för LBK

Vid sitt årsmöte igår kväll fick Ljusdals Bandyklubb en helt ny ledning. För första gången leds nu klubben av en kvinna i och med att vänsterpolitikern Yvonne Oskarsson valdes till ny ordförande.

Den gamla styrelsen valde att inte fortsätta efter konflikt med klubbens sportgrupp. Styrelsens saknade enligt egen uppfattning Sportgruppens förtroende och avgick efter bedömningen att det saknades förutsättningar för ett fruktbart samarbete.