Länsborna inte nöjda med hälsocentralerna

Gävleborg tillhör de fyra län i Sverige där invånarna är minst nöjda med hälsocentralerna. Var tredje besökare är inte helt nöjd. Mest nöjda är invånarna i Kalmar län där bara två av tio tycker att primärvården skulle kunna vara bättre.