Mc-gäng rekryterar på fängelserna

När mc-brottsligheten ökar så ökar också pressen på fängelserna eftersom det är en viktig bas för nyrekrytering för de kriminella mc-gängen.

På Gävleanstalten jobbar man mycket aktivt med att motverka olämpliga konstellationer och nätverkande mellan de intagna.

Bland annat finns personalen ofta med i de olika verksamheterna och har koll på vad de intagna gör och hur gruppen påverkas av olika personer.

Om det uppstår olämpliga konstellationer eller kontakter så flyttas fångarna till olika avdelningar eller till en annan anstalt.