Ännu ingen mygginvasion

Det har hittills i år inte genomförts någon myggbekämpning i Nedre Dalälven. Orsaken är den torra sommaren som har gjort att stickmyggorna inte har kläckts, och det är i larvstadiet som bekämpningen måste ske.