Markant ökning av ensamma flyktingbarn

Antalet ensamkommande asylsökande barn har exploderat sedan kommunerna förra året fick ansvaret för omhändertagandet. Ökningen är markant, säger Margaretha Kamlén, chef för socialtjänstens familjeenhet i Gävle.

Just nu väntar 265 barn i mottagningskommunerna runt storflygplatserna på att Migrationsverket ska portionera ut dem över landet, men allt fler dyker också oanmälda upp direkt ute i kommunerna.

-Barn som bara dyker upp och söker asyl har blivit vanligare, liksom ensamma barn som migrationsverket anvisar till Gävle, säger Sophia Öhvall Lindberg, vid Migrationsverket.

Sophia Öhvall Lindberg jobbar för att fler kommuner ska ta sitt lagstiftade ansvar för de ensamma flyktingbarnen.

-Bristen på platser är nämligen skriande, det är kris, säger hon.