Föräldrar agerar mot stök på Trönö skola

Föräldrar till elever på Trönö skola utanför Söderhamn kräver extra resurser till skolan för att få ordning på den dåliga elevmiljön.

I en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden beskriver föräldrarna situationen på skolan som mycket orolig.

De hävdar att det förekommer slagsmål, trakasserier och dålig arbetsro.

I väntan på att ansvariga får ordning i skolan tänker föräldrarna själva ställa upp som vakter, för att eleverna ska få lugn och ro i skolarbetet.