"Oroligheterna ingen politisk fråga"

Oroligheterna på Trönö skola är ingen politisk fråga. Det menar politikerna i barn- och utbildningsnämnden i Söderhamn efter dagens sammanträde. -Vi tar allvarligt på föräldrarnas skrivelse säger vice ordförande Mattias Benke - men ansvaret ligger på skolledningen, menar han.

På Trönö skola ska det nu bland annat hållas föräldrarådslag och en konsult ska kopplas in för att försöka reda ut vilka problem det finns på skolan och hur de ska lösas.

Det var i förra veckan som föräldrar i Trönö vände sig till nämnden med en skrivelse. I den berättade de om oroligheterna på skolan, att det förekom slagsmål, trakasserier och otrevligt språk elever emellan, och vilka önskemål de hade på förändringar i skolan.