Förtidspensionering i onödan

Många hörselskadade sjukskrivs och förtidspensioneras i onödan, hävdar Hörselskadades riksförbund (HRF). Andelen förtidspensionerade är dubbelt så hög bland de hörselskadade som bland resten av befolkningen. Och HRF anser bland annat att arbetsgivarna måste bli bättre på att anpassa arbetsplatserna så att hörselskadade kan arbeta kvar.

Det är framför allt kommun- och landstingsarbetsplatser som Lililian Isacsson har erfarenhet i från. Och där har man anpassat arbetsplatsen så att hörselskadade kan jobba kvar.

Men det är tufft för människor med hörselskador att slå sig fram på den allt hårdare arbetsmarknaden säger Lilian Isacsson.

Arbetsgivaren vet att man måste skaffa hjälpmedel om en hörselskadad anställs, vilket kan göra att arbetsgivaren väljer att anställa någon annan, tror Lilian Isacsson.