Självmord bland unga invandrare ökar kraftigt

Självmorden ökar kraftigt bland unga invandrare. Det skriver Marcello Ferrada-Noli, doktor i psykiatri och professor i internationell hälsa vid högskolan i Gävle, på DN Debatt på söndag. Vart tredje självmord bland unga utförs av utlandsfödda ungdomar - många av dem från krigshärjade länder.

Den officiella statistiken visar att självmorden minskar, men bland unga utrikesfödda invandrare så är ökningen tvärtom dramatisk, skriver han.

Marcello Ferrada-Noli menar att många av de lider av posttraumatiska upplevelser.

Efter att ha utrett hundratals patienter med traumatisk stress är hans slutsats att en bidragande orsak vid flyktingarnas självmord är dessutom samhällets bemötande.

Samhället måste lära sig att räkna med invandrarungdomarnas bakgrund som en riskfaktor, menar han.