Socialtjänsten glömmer barnperspektivet vid tvångsomhändertagande

- Ingen lyssnade på oss!
Det säger ett antal barn och ungdomar som tvångsomhändertogs av socialtjänsten för några år sedan. Enligt en granskning som Radio Gävle gjort har alltså socialtjänsten inte upprätthållit det barnperspektiv som ska vara vägledande vid tvångsomhändertagande.

Socialtjänsten får ett klent betyg av de ungdomar som Radio Gävleborg varit i kontakt med, och som blev tvångsomhändertagna för fem år sen. Den vanligaste kritiken gäller att de inte tycker att någon har lyssnat på dem, eller tagit hänsyn till deras önskemål.
Ett sådant barnperspektiv ska vara centralt när det handlar om tvångsomhändertagande enligt socialtjänstlagen - ja, i alla socialtjänstärenden som berör barn. De tidigare tvångsomhändertagna ungdomar som SR Gävleborg talat med ger emellertid socialtjänsten knappt godkänt betyg på den här punkten.