Länsstyrelsen kritiserar socialtjänsten

Socialtjänsterna i Gävleborg får kritik för hur de placerar barn i familjehem, det som tidigare kallades fosterhem. En undersökning som Länsstyrelsen nu genomför.

Länsstyrelsens undersökning visar stora brister när det gäller barn som placeras på familjehem, det som tidigare kallades för fosterhem. Alla nio kommuner som Länsstyrelsen hunnit vara i får kritik. Störst kritik får Hofors kommun som inte har någon dokumnetation kring familjehemsplaceringarna.