Föräldrautbildningen i Gävle ska förbättras

Det behövs bättre utbildare till den obligatoriska föräldrautbildningen som alla måste genomgå när man ska adoptera ett barn utomlands. Det tycker socialtjänsten i Gävle kommun, som inte nöjer sig med de cirkelledare som har hållit i utbildningen i Studiefrämjandets regi.

Socialtjänsten vill istället att professionella utbildare tas in och att de som vill adoptera får betala en högre avgift för utbildningen. Från 1000 kronor till 2000 kronor. Utbildningen är på 21 timmar och i Gävleborg har 19 personer anmält sig för just en sådan här utbildning. För Gävles del tas beslut i socialnämnden imorgon (onsdag).