Väderomslag hjälp mot USA-bränderna

De kraftiga bränderna på USA:s västkust fortsätter, men ett väderomslag natten mot torsdagen gjorde att brandmännen i Kalifornien mer effektivt kunnat bekämpa eldsvådorna.

Hittills har sex människor omkommit och runt 1 300 bostadshus förstörts i bränderna.

President George Bush har förklarat områdena som katastrofområden och beordrat att extra, statlig hjälp ska skickas till Kalifornien för att hjälpa de nödlidande.

Men nu har de torra och heta vindarna mojnat och temperaturen sjunkit, vilket gör det något lättare att bekämpa eldarna.

Sammanlagt är det ungefär 2 000 kvadratkilometer mark som brunnit, motsvarande två tredjedelar av Gotlands yta.

Många av bränderna är anlagda och evakueringen i samband med bränderna är den största i Kaliforniens historia.