Fackordförande bedrövad över nedläggningen i Norrsundet

Beskedet att massafabriken i Norrsundet läggs ned 2009 ifrågasätts av facket. Jan-Henrik Sandberg som är ordförande för Pappers menar att de anställda får betala för Stora Ensos lönsamhetsproblem i nordamerika.

Skogsbolaget Stora Enso lägger ned massabruken i Kemijärvi och Norrsundet och minskar kapaciteten av massa. Dessutom planerar man att sälja Kotka, framgår det av delårsrapporten för tredje kvartalet som presenterades i dag.

Företaget redovisar en vinst före skatt på 225,1 miljoner euro för det tredje kvartalet i år. Det kan jämföras med vinsten på 221,5 miljoner euro motsvarande period i fjol. Omsättningen steg något till 3 234,5 miljoner euro jämfört med 3 212,2 miljoner euro.

Högre kostnader för virke och en svagare dollar har påverkat resultatet negativt, skriver bolaget i rapporten. Stora Enso bibehåller sin bedömning att kostnadsökningen för helåret 2007 blir cirka 3,5 procent. Omkring 1 700 anställda påverkas. Företaget räknar med en engångskostnad på cirka 380 miljoner euro.