Ockelbo och Hofors i unikt samarbete

Ockelbo och Hofors planerar att starta ett ovanligt samarbete inom bygg- och miljöområdet.

Det skulle innebära att de båda kommunerna får en gemensam förvaltningschef och att de anställda arbetar för båda kommunerna.

Enligt Ockelbos bygg- och miljöchef Ann Christin Gagge är det här ett unikt sätt att samverka på och hon har inte hört att det förekommer någon annanstans i Sverige.

I ett första steg föreslås ett tvåårigt samarbetsavtal.