Gävle kommun vidhåller: Lönnarna ska bort

Striden om lönnarna på Nygatan utanför Centralhotellet i Gävle fortsätter. Bygg och miljönämnden har nu nämligen beslutat om att ställa ut detaljplanen i kommunhuset för beskådan. En detaljplan som innehåller en ny gångtunnel under järnvägen från Öster till Nygatan i Gävle. Men tunneln kräver att 20 lönnar sågas ner.

– Den nuvarande tunneln är inte bra, säger Lena Lundgren som är ordförande för bygg och miljönämnden i Gävle kommun.
Redan idag så finns det en gångtunnel från stan och till området öster. Men den anses för mörk och otäck och ligger inte i anslutning till Nygatan, menar Lena Lundgren.

Den nya tunneln ska bli så pass bred så att ljus släpps in och att folk inte blir rädda då de passerar igenom. Men för att det ska kunna ske så måste nerfarten bli så pass stor att ingen av lönnträden utanför CH kan behållas.
Problemet för Gävle kommun nu är att Länsstyrelsen är emot trädfällningen och kommer att upphäva detaljplanen. Esplanadplanteringarna har nämligen ett riksintresse menar länsstyrelsen.

Det som är känsligt i den här frågan är för vilken stadsdel som man vill ha den här tunneln. Miljonprogramområdet Öster eller lyxboendet Gävle Strand som ligger ett stenkast från öster.
 - Helt klart handlar det om öster, menar Lena Lundgren.