Livmoderscancer minskar

Allt färre kvinnor i Gävleborgs län drabbas av livmoderhalscancer. På 30 år har antalet drabbade minskat rejält - andelen kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har nästan halverats i Gävleborg.

Anledningen är enligt forskarna de regelbundna cellprovskontrollerna - den stora majoriteten av alla cancerfall som upptäcks finns bland de kvinnor som inte gått på sina kontroller.

Två tredjedelar av alla fall av livmoderhalscancer upptäcks hos de tjugo procent av kvinnorna som inte kommit på cellprovstagning så ofta som de kallats. De här kvinnorna har också oftare en allvarligare form av cancer - när den upptäcks. 

Fakta: 

Antal nya livmoderhalscancerfall per 100 000 personer. Första siffran gäller ett snitt för 1971-1975, andra siffran gäller åren 2001 - 2005. Enligt Bengt Andrae bör man vara försiktig med att jämföra olika län, siffrorna är rätt små - men trenden är likadan i nästan alla län. De län om inte har en sådan trend, kan ju köra inslaget ändå men skippa den lokala ingången, om ni vill.

Riket 16,9 – 9,9

Stockholms län 22,8 - 10,9

Uppsala län 15,4 - 12,0

Södermanlands län 16,9 -9,3

Ötergötlands län 11,4 - 9,5

Jönköpings län 11,6 - 6,4

Kronobergs län 9,2 - 9,0

Kalmar län 14,6 - 9,0

Gotlands län 14,2 - 10,3

Blekinge län 9,6 - 8,5

Skåne län 16,0 - 10,5

Hallands län 14,5 - 6,1

Västra Götalands län 16.1 - 10,5

Värmlands län 18,6 - 9,0

Örebro län 17,3 - 7,9

Västmanlands län 18,9 - 9,5

Dalarnas län 15,5 - 7,5

Gävleborgs län 21,6 - 11,9

Västernorrlands län 20,9 - 13,2

Jämtlands län 22,6 - 7,2

Västerbottens län 9,6 - 8,7

Norrbottens län 12,0 - 9,1