Förslag om uthyrningsföretag för funktionshindrade

Starta ett ManPower för funktionshindrade. Det är Reumatikerförbundets lösning på hur fler funktionshindrade ska få jobb.

Den här idén har reumatikerförbundet redan presenterat för Länsarbetsnämnden, som till en början mottog den entusiastiskt.

Enligt Mari Norén Hedberg svalnade AMS intresse när det stod klart att idén om ett ManPower för funktionshindrade redan praktiserades för funktionshindrade inom byggbranschen.

Men Mari tycker ändå att det här sättet att få ut fler funktionshindrade i jobb borde utvecklas, särskilt när Riksrevisionen nu konstaterat att lönebidrag till arbetsgivarna inte har tillräcklig effekt.