Fullt på Sundsvalls sjukhus

Sundsvalls sjukhus är helt fullbelagt.

I fortsättningen kan ambulanser tvingas att åka till Hudiksvall med sina akutpatienter.

-Den kapacitet vi har på Sundsvalls sjukhus möter inte längre befolkningens vårdbehov, säger Michael Gårdebäck, divisionschef på medicinkliniken, till Sundsvalls Tidning.

På fem år har antalet vårdplatser på sjukhuset minskats med 35 procent trots att befolkningsmängden är densamma och invånarna blir allt äldre.

Sundsvall (TT)