Gävle kommun snuvad på värmeverk

Gävle kommun blev snuvad på delägarskap i det värmekraftverk som har ägts av Karskärenergi AB. Det blev istället Korsnäs som köpte de resterande 60 procenten av aktierna.

Eftersom Korsnäs redan ägde 40 procent så blir nu värmekraftverket helt i Korsnäs händer.

Under förra året så pågick det samtal om ett delat ägarskap mellan Korsnäs, Eon och Gävle energi.

Men nu går det alltså om intet

Korsnäs aktieförvärv har att göra med de ökade kostnader för elenergi - som nu istället kan erhållas billigare från värmekraftverket.