Primärvården kritisk mot nedläggning av Beroendecenter

Även primärvården i Gävle reagerar nu kraftigt på förslaget att lägga ned Gävle Beroendecenter, GBC. De menar att de kommer att få ta emot 500 extra patienter per år som annars skulle fått hjälp hos GBC.

Familjeläkare Per Carlsson på Brynäs hälsocentral är oroad för de patienter som idag får hjälp på GBC.

-Vi har ju många patienter som hör till kategorin som vi skickar vidare till GBC. Vi har ju inga utarbetade rutiner för det här och de kommer ju att hamna mittemellan på något vis och blir inte rätt omhändertagna, säger Per Carlsson.

Chefsläkare Börje Svensson, som basar över läkarna inom primärvården i Gästrikland, menar att alla är förlorare om GBC läggs ner.

Primärvårdsdirektor Berit Fredriksson är dock mer försiktig och vill inte göra något uttalande. I slutet av januari ska hon delta i ett möte med socialnämnden i Gävle, samma dag som nämnden ska besluta om att lägga ner GBC.