Ilska över Postens postboxar

Från och med 2011 kommer boende i flerbostadshus att få sin post i en box i trapphuset istället för som idag - in genom dörren. Men planerna har mött starka reaktioner. Posten och Fastighetsägarna tvistar om vem som ska betala och Hyresgästföreningen är oroade för höjda hyror och sämre boendekvalité.

De postboxar som ska sättas upp i trapphus och ersätta brevinkast i flerbostadshus 2011 kostar pengar. - Pengar som Posten och fastighetsägare är oense om vem som ska betala.

Syftet med boxarna är att Posten ska hålla nere sina kostnader och att arbetsmiljön för brevbärarna ska bli bättre. Fastighetsägarföreningen som är aktiva i frågan har inte något emot boxarna i princip - men förutsatt att Posten betalar.
Till sitt stöd har fastighetsägarna hyresgästföreningen som befarar högre hyror.
Posten menar dock att de inte har någon skyldighet att betala för boxarna och om de inte finns på plats 2011 så kan det bli så att de inte leverar posten.

Fastigehstägarna efterlyser nu besked från politisk håll om vad som gäller och tillsvidare rekommenderar de sina medlemmar att ligga lågt och inte sätta upp några boxar.