gävle

Friad förskolelärare begär ersättning för lidande

En förskolelärare i Gävle som ett tag satt häktad för sexuellt ofredande mot barn, men som sedan friades från brottsmisstankar, begär nu 200 000 kronor i ersättning för det lidande han har fått utstå.

Fallet fick stor uppmärksamhet i media i mars 2006 då mannen häktades.

Efter ett par veckor släpptes mannen och senare meddelade åklagaren att det inte fanns kvar några brottsmisstankar mot honom.

Men mannens anställning inom kommunen avslutades och han tvingades även flytta från orten efter trakasserier från allmänheten.

Justitiekanslern ska nu ta ställning till mannens begäran om ersättning.