GÄVLE

Barn till välutbildade får gå i större grupper

I Gävle är det föräldrarnas - och då främst mammornas utbildning - som bestämmer hur stora barngrupperna blir på dagis. På förskolor med många barn till högutbildade mammor blir barngrupperna stora, på dagis där mammornas utbildningsnivå är lägre blir grupperna små. Kommunens anslag skiljer sig alltså från barn till barn och det påverkar gruppstorleken.

Det här skapar problem för förskolor där de ekonomiskt sett mindre värda barnen till välutbildade dominerar.

Flera sådana förskolor har svårigheter att klara sig på de lägre anslagen och tvingas att öka barngruppernas storlek för att få ekonomin att gå ihop.