GÄVLEBORG

PRO chockade över att döda hittas efter flera månader

Nu reagerar PRO i Gävleborg på att så många åldringar dör ensamma i sina hem. Som vi på Radio Gävleborg har berättat så har Gavlegårdarna fått rycka ut flera gånger för att ta sig in hos personer som har legat döda i fler månader.

Under hösten upptäcktes nio åldringar i hemmet - sju av dem var döda medan två klarade sig med nöd och näppe.

En av orsakerna till att de avlidna inte upptäcks i tid är pensionen ofta sätts in automatiskt och att hyran betalas genom autogiro och att fastighetsägaren inte får information att hyresgästen har avlidit i lägenheten.

PRO Gävleborg vill nu satsa på ett kontaktnät så att ensamma åldringar vågar ta kontakt med PRO för hjälp eller stöd.