bollnäs

Vräkningar av barnfamiljer kan förhindras

Tidiga signaler från bostadsföretag och insatser från socialtjänst kan förhindra att barnfamiljer vräks från sina hem. I Bollnäs kommun finns ett bra samarbete säger Gunilla Österholm, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.

Under årets fem första veckor riskerade 14 barn i Gävleborg att få lämna sina hem eftersom deras familjer hotades med vräkning, för fyra barn i Gävle verkställdes vräkningarna.

Men en vräkning kan i många fall stoppas om det det görs en tidig insats från socialtjänsten. Det tror Gunilla Österholm som är verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Bollnäs kommun.

Den vanligaste orsaken till att någon vräks är hyresskulder därefter kommer ett störande beteende.

Under årets fem första veckor drabbades 66 barn i landet sedan deras familjer vräkts, fyra av dom finns i Gävle. Regeringen vill att de kommuner som tvingar barn att lämna sina hem hamnar på en skamlista.