Sandviken

Stadsparken ska bli trygg

Efter flera överfall ska Stadsparken i Sandviken nu bli en trygg plats en gång för alla, bland annat genom belysning och upprensning av buskage.

Kommunens undersökningar bland invånarna har alltid visat att många drar sig för att besöka parken, framför allt efter mörkrets inbrott.

Efter ett flertal överfall i Stadsparken i höstas ser nu Lena Brodin på Brottsförebyggande rådet det som absolut nödvändigt att ta itu med problemet.

- I och med rånen och överfallen i höstas skapades otrygghet även på dagtid och på eftermiddagarna, och då måste vi ta tag i det helt enkelt, säger Lena Brodin.

Visserligen har tre ungdomar gripits och erkänt ett par av överfallen, men enligt Lena Brodin finns otryggheten bland Sandvikenborna fortfarande kvar.

I ett första skede har en arbetsgrupp med representanter från kommuner och BRÅ bildats, och de första åtgärderna blir att se till att belysning fungerar, och att buskage rensas upp.

I ett längre perspektiv ser Lena Brodin det som nödvändigt att skapa något slags bebyggelse i området.

I dagsläget finns inga pengar avsatta för projektet, men Lena Brodin är säker på att den frågan kommer att lösas under resans gång.