Årsunda

Klart med ny ägare till Strandbaden

Sandvikens kommun har efter många försök lyckats finna en lämplig köpare av Strandbaden i Årsunda. Det är företaget Heron AB i Forsbacka som vill köpa camping- och restaurangbyggnaderna i Strandbaden för 2,6 miljoner kronor.

Själva marken ska kvarstå i Sandviken kommuns ägo. Heron AB som även tidigare varit inriktat mot turism och friluftsliv vid Storsjön vill långsiktigt driva restaurangen, caféet och kiosken i Strandbaden.

Slutligt beslut om försäljningen tas av kommunfullmäktige i Sandviken